För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande. Du kan använda den bifogade Ångerblanketten men det är inte obligatoriskt.

Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information.